Dyrekcja Instytutu Fizyki CN-D zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na seminarium naukowe, które odbędzie się 9-06-2021 o godz. 14:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Referat pt. „Smart Wood Materials” wygłosi Dr. Guido Panzarasa, Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering, ETH Zürich, Switzerland. Serdecznie zapraszamy.

 

Czytaj więcej: „Smart Wood Materials” - wykład online - Dr. Guido Panzarasa, ETH Zürich, Switzerland

Dyrekcja Instytutu Fizyki CN-D zaprasza wszystkich pracowników i doktorantów na seminarium naukowe, które odbędzie się 19-05-2021 o godz. 14:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Referat pt. „Palaeoclimatic signals in loess palaeosol-sequences from Armenia” wygłosi Dr. Johanna Lomax z Justus-Liebig University Gießen, Germany. Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej: Palaeoclimatic signals in loess palaeosol-sequences from Armenia - wykład online - Dr. Johanna...

Zapraszamy wszystkich Uczniów oraz Studentów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunku Fizyka Techniczna - Studia o Profilu Praktycznym oraz wszystkich pasjonatów fizyki i nauki na zdalny Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej.

Spotykamy się 21 kwietnia o 10.00 na Zoomie.

 

Czytaj więcej: Dni otwarte Instytutu Fizyki

Prosimy o wypełnienie Ankiety

Drodzy uczniowie,

Politechnika Śląska, dzięki zaangażowaniu swoich pracowników związanych z dyscypliną naukową nauki o Ziemi i środowisku, uruchamia nowatorski, multidyscyplinarny kierunek studiów - Geoinformatykę i Geologię Środowiska. Są to pierwsze w Polsce studia łączące te dwie ścieżki kształcenia. Począwszy od 3 semestru w programie przewidziane są moduły przedmiotów obieralnych pozwalające studentowi na elastyczne dobieranie treści kształcenia. Przy uruchamianiu nowego kierunku studiów badamy rynek pracy, pod względem przyjęcia na praktyki i/lub zatrudnienia naszych absolwentów. Badania przeprowadzamy również wśród uczniów, aby sprawdzić, czy Geoinformatyka i Geologia Środowiska spotka się z ich zainteresowaniem.

Czytaj więcej: Ankieta - kierunek studiów Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Studenckie Koło Naukowe γ-force powstało z inicjatywy studentów Instytutu Fizyki CND pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania przyrodnicze. Koło zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi na pograniczu fizyki i nauk o Ziemi. W centrum zainteresowań koła znajdują się badania naukowe prowadzone z wykorzystaniem metod fizyki jądrowej do datowania dozymetrycznego osadów geologicznych, obiektów archeologicznych oraz badania geomorfologii przy pomocy naturalnych i sztucznych radionuklidów jak 238U, 222Rn, 40K 137Cs.

Gliwickie Laboratorium Datowania Luminescencyjnego jest wiodącym laboratorium w swojej dziedzinie. Laboratorium dysponuje najnowszym sprzętem pomiarowym umożliwiającym prowadzenie unikatowych badań w skali światowej. Kadra laboratorium aktywnie współpracuje na arenie międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami.

csm Logo DLED 1544d91967Pomimo, że γ-force jest najmłodszym z kół naukowych, członkowie zaprezentowali wyniki swoich prac na międzynarodowej konferencji DLED2020 zorganizowanej przez Instytut Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (Lipsk, Niemcy). Prace studentów dotyczyły między innymi emanacji 222Rn z materiałów referencyjnych z Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oraz aplikacji internetowej μRate do obliczania dawki rocznej promieniowania jonizującego dla potrzeb datowania dozymetrycznego.

Już w najbliższy piątek 9 kwietnia o 10.00 Finał konkursy Młody Einstein. W finale weźmie udział 12 drużyn z całej Polski!

Trzymamy kciuki za naszych finalistów!

Dnia 20.01.2021 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej przyznał patent na: „Sposób wytwarzania generatora piroelektrycznego”. Zgłoszenie patentowe P 430000 (data zgłoszenia: 2019.05.22). Rozwiązanie zostało opracowane w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego we współpracy z Katedrą Zaawansowanych Materiałów i Technologii. Autorami uzyskanego prawa są: dr inż. Krystian Mistewicz; dr hab. inż. Mateusz Kozioł, prof. Pol. Śl.; dr Marcin Jesionek, prof. dr hab. inż. Marian Nowak. Przedmiotem wynalazku jest sposób wytworzenia generatora piroelektrycznego przeznaczonego do zastosowań w energetyce do odzyskiwania energii cieplnej, szczególnie korzystnie ze źródeł niskotemperaturowych, a także w inżynierii chemicznej oraz inżynierii środowiska do zastosowań w procesach katalizy piroelektrycznej.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony