FB Find Us on Facebook

Kierownik zespołu: dr hab. inż. Barbara Sensuła

Czas trwania

2017-2019

Opis

Pierwszy projekt został zainicjowany w 2006 r., a następnie był ponawiany i rozszerzany trzykrotnie w latach 2008-2009, 2011-2012 (przedłużenie do roku 2013 r.) i 2014-2016. W ramach projektów zrealizowano wiele wymian naukowców, studentów studiów doktoranckich i magisterskich, w czasie których wykonane zostały badania eksperymentalne osadów torfowych w laboratoriach geochemicznych (Uniwersytet w Liege, Uniwersytet w Brukseli) oraz izotopowych (Politechnika Śląska, Uniwersytet w Brukseli).  Badania te stanowiły istotny wkład do realizacji prac doktorskich i magisterskich, a docelowo również habilitacyjnych. Uczestnicy projektu brali również aktywny udział w kolejnych, międzynarodowych konferencjach „Methods of Absolute Chronology” organizowanych w cyklu trzyletnim przez Instytut Fizyki SUT (ostania konferencja – maj 2016 rok), SEGH Conference (Society for Geochemistry and Health) w 2016 roku. Zanieczyszczenie powietrza, które jest wynikiem działalności człowieka może powodować znaczące zmiany klimatu. Może to spowodować znaczne szkody: podnoszenie się poziomu mórz, intensyfikacja ekstremalnych zjawisk pogodowych (np susze, powodzie, itp), zmiany w ekosystemach leśnych, trudności w rolnictwie, zmniejszenie różnorodności biologicznej. Wzrost działalności przemysłowej (związanej np.: z górnictwem, hutnictwem, przemysłem chemicznym, transportem drogowym) powoduje emisję wielu ciężkich  metali do atmosfery, które razem z opadem mogą przedostawać się do środowiska i akumulować się w różnych elementach środowiska. Zmiany klimatyczne i wzrost działalności przemysłowej zakłócają naturalny rytm przyrody (zarówno fauny jak i flory). Wzrost zanieczyszczeń powietrza jest zapisywany w różnych archiwach kontynentalnych.

Projekt realizowany w ramach umowy o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony, a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim z drugiej strony

Partnerzy

Universite de Liege i Université Libre de Bruxelles (Belgia)

Pracownicy

Początek strony