FB Find Us on Facebook

W dniu 18-04-2018, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

Wykład p. t. „Spektroskopia mössbauerowska w badaniach materiałów magnetycznych i nadprzewodzących” wygłosi dr hab. Artur Błachowski, pracownik Instytutu Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Spektroskopia mössbauerowska jest jądrową metodą badawczą opartą na zjawisku rezonansowej absorpcji promieniowania gamma. Stosowana jest do analizy składu fazowego oraz struktury magnetycznej i elektronowej materiałów zawierających żelazo. Atomy żelaza będące sondą w badanym materiale poprzez oddziaływania nadsubtelne pomiędzy strukturą elektronową a poziomami energetycznymi w jądrze 57Fe dostarczają informacji o gęstości elektronowej, gradiencie pola elektrycznego i magnetycznym polu nadsubtelnym.


W 2018 roku mija 10 rocznica odkrycia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w pniktydkach i chalkogenkach żelaza. Obecnie najwyższe temperatury krytyczne dla tych związków to 55 K dla materiałów objętościowych (SmFeAsO1-x Fx ) i 110 K dla cienkich warstw (FeSe). W referacie zostaną przedstawione wyniki badań nadprzewodników na bazie żelaza i ich magnetycznych związków macierzystych prowadzone w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej UP w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

 

Seminaria i konferencje

Początek strony