FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów na kolejne w tym roku akademickim Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 24-04-2019 o godz. 14:00 w auli A, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 

Wykład p.t. „Porous anodic aluminum oxide templates for production of high-density plasmonic nanostructure arrays” wygłosi Dr Juris Prikulis z Instytutu Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Łotewskiego.

Podczas wystąpienia zostaną przedstawione sposoby wytwarzania o właściwości fizyko-chemiczne nanostruktur warstwowych typu metal-izolator-metal (MIMS). Jako przykłady konkretnych zastosowań zostaną zaprezentowane komplementarne struktury uporządkowane nanocząstek oraz nano-otworów z warstwą tlenku aluminium typu PAAO oraz warstwą metaliczną wytworzona z Ag i Au, ze względu na wykorzystanie otrzymanych wzbudzeń plazmonowych w oddziaływaniu ze światłem z zakresu widzialnego i w podczerwieni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników oraz studentów

Seminaria i konferencje

Początek strony