FB Find Us on Facebook

Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze w edycji jesiennej Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 24-10-2018 o godz. 14:00 w auli B, budynku Centrum Nowych Technologii znajdujących się przy ul. Konarskiego 22B.

 

Wykład p.t. „Badania dynamiki przemagnesowania niskowymiarowych obiektów spintronicznych inspirowane strukturami neuronowymi” wygłosi dr hab. Tomasz Błachowicz, Prof. PŚ z Instytutu Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Śląskiej.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione wyniki symulacji mikromagnetycznych, w tym w formie animacji, uzyskanych dla różnego rodzaju nano-obiektów, w tym dla nano-włókien ferromagnetycznych. Przedstawione zostaną również podstawowe równania używane w modelowaniu dynamiki namagnesowania materiałów używanych do konstrukcji urządzeń elektroniki spinowej. Zostaną podane, sformułowane niedawno, postulaty dla przyszłych, inspirowanych neuronowo, urządzeń przetwarzania informacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminarium - abstrakt

Seminaria i konferencje

Początek strony