To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki - Albert Einstein

 

23 lipca 2016 r. w wieku 58 lat zmarł śp. Edward Nosila, wieloletni pracownik inżynieryjno-techniczny Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. Przez przeszło 20 lat był opiekunem sal wykładowych i zaplecza demonstracyjnego Instytutu. Był oddany swojej pracy. Chętnie uczestniczył
w przygotowaniu imprez popularyzujących fizykę, brał udział w pokazach doświadczeń fizycznych dla młodzieży
i festiwalach nauki. Z własnej inicjatywy przygotowywał nowe zestawy demonstracyjne, cieszył go kontakt z młodzieżą. Zawsze gotowy do pomocy, pogodny i życzliwy.

Za pracę został wyróżniony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.

Żegnamy dobrego Człowieka, lubianego przez pracowników i studentów.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Fizyki.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 27 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w Kościele Wniebowzięcia NMP (drewniany) w Gliwicach. Ostatnie pożegnanie nastąpi bezpośrednio po Mszy ma Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej informuje o możliwości podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod opieką wymienionych poniżej pracowników Instytutu.

Czytaj więcej: Możliwość podjęcia studiów doktoranckich

Wiadomości

Fizyka Techniczna

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej otwiera nowy kierunek studiów:

Fizyka Techniczna - studia o profilu praktycznym

Początek strony