To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki - Albert Einstein

 

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej informuje o możliwości podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod opieką wymienionych poniżej pracowników Instytutu.

Czytaj więcej: Możliwość podjęcia studiów doktoranckich

Wiadomości

Fizyka Techniczna

Od roku akademickiego 2017/2018 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym planowane jest uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia o profilu praktycznym „Fizyka Techniczna”. Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Początek strony