To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki - Albert Einstein

 

Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej informuje o możliwości podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w Gliwicach pod opieką wymienionych poniżej pracowników Instytutu.

Czytaj więcej: Możliwość podjęcia studiów doktoranckich

Wiadomości

Fizyka Techniczna

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo Dydaktyczne Politechniki Śląskiej otwiera nowy kierunek studiów:

Fizyka Techniczna - studia o profilu praktycznym

Początek strony